Ontwikkeling van de beroepsbevolking

We kijken in dit onderdeel naar de ontwikkeling van de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. De niet-beroepsbevolking bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. Landelijk wordt 70% van de 15- tot 75-jarigen tot de beroepsbevolking gerekend. In arbeidsmarktregio Groningen is dat 68% (zie ook beroepsbevolking).  Het overige deel van de 15- tot 75-jarigen vormt de niet-beroepsbevolking. We kijken in dit deel naar de ontwikkeling van de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking sinds 2003. Het totale aantal 15- tot 75-jarigen wordt ook wel de potentiële beroepsbevolking genoemd. We kijken hier ook naar de bevolkingsprognoses voor de jaren 2025, 2030 en 2035 van deze potentiële beroepsbevolking.

In het kort

  • De beroepsbevolking is zowel in arbeidsmarktregio Groningen als in Nederland met 0,8% toegenomen in 2017 ten opzichte van 2016.
  • In de arbeidsmarktregio Groningen vallen ongeveer 180.000 personen van 15 tot 75 jaar buiten de beroepsbevolking.
  • De totale groep 15- tot 75-jarigen zal de komende jaren volgens de prognoses kleiner worden (in 2035 een afname met een tiende deel).
  • Het aantal 15- tot 25-jarigen en het aantal 45- tot 55-jarigen neemt vooral af de komende jaren.
  • Het aantal 65- tot 75-jarigen neemt toe de komende jaren.

Kleine toename beroepsbevolking

Landelijk is de beroepsbevolking in 2017 met 0,8% toegenomen ten opzichte van 2016. In arbeidsmarktregio Groningen is de beroepsbevolking eveneens met 0,8% gegroeid. Het gaat hierbij om een toename met ongeveer 3.000 personen. Als we kijken naar de voorafgaande jaren zien we pieken (toename beroepsbevolking) vooral in 2007 en 2008. We zien dit ook landelijk, maar minder sterk. De grootse afname in de regio Groningen was in 2014 (-1,2%). Landelijk daalde in 2014 de beroepsbevolking met 0,4%.

Landelijk vallen ongeveer 3,9 miljoen mensen buiten de beroepsbevolking. In de visualisatie zien we in 2015 nog een afname van de niet-beroepsbevolking met 13.000 personen tot net beneden de 3,8 miljoen personen. In 2016 en 2017 is er weer een toename te zien. In regio Groningen is ongeveer hetzelfde beeld te zien. In 2015 een kleinere niet-beroepsbevolking dan het jaar ervoor. In 2016 en 2017 is de omvang weer toegenomen. De niet beroepsbevolking is in 2017 ten opzichte van 2003 met ongeveer 6.000 personen afgenomen.

Toename 65-plussers verwacht

In de onderstaande visualisatie is de prognose van het aantal 15- tot 75-jarigen, ook wel de potentiële beroepsbevolking genoemd (beroepsbevolking + niet-beroepsbevolking) te zien voor de jaren 2025, 2030 en 2035. De totale groep 15- tot 75-jarigen is volgens verwachting over 10 jaar met bijna 3% afgenomen. In 2035 is de groep met bijna een tiende deel geslonken. We zien dat de jongere groep (de 15- tot 25-jarigen) de komende jaren kleiner wordt. Maar we zien daarnaast dat de groep tussen de 45 en 55 jaar slinkt. Dit is de groep die net na de babyboom periode geboren is en de komende jaren dus kleiner wordt. De groep 65- tot 75-jarigen neemt toe. In de visualisatie kan de gemeente gekozen worden waarvoor de prognoses te zien zijn.