De beroepsbevolking

De groep 15- tot 75-jarigen (in Nederland 12,9 miljoen mensen) wordt beschouwd als de potentiële beroepsbevolking, oftewel iedereen die gelet op de leeftijd in aanmerking komt voor het arbeidsproces. We kunnen deze groep onderverdelen in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Rond de 70% (participatiegraad) van de 15- tot 75-jarigen behoort tot de beroepsbevolking (ongeveer 9,0 miljoen personen). Bijna 3,9 miljoen personen behoren niet tot de beroepsbevolking. Het CBS rekent onder meer  scholieren en studenten, mensen die zorgen voor gezin of huishouden, arbeidsongeschikten en gepensioneerden tot de niet-beroepsbevolking. Twee derde van de 15- tot 75-jarigen heeft werk, dit is de werkzame beroepsbevolking. Bijna de helft van hen werkt in deeltijd (minder dan 35 uur per week). Het deel dat geen werk heeft, maar wel op korte termijn daarvoor beschikbaar is en ook recent heeft gezocht naar werk is de werkloze beroepsbevolking. In dit deel kijken we hoe de opbouw van de beroepsbevolking in regio Groningen eruit ziet.

In het kort

  • De beroepsbevolking in regio Groningen bestaat uit 385.000 personen.
  • De werkloze beroepsbevolking bedraagt 23.000 personen, de werkende beroepsbevolking uit 362.000 personen.
  • In arbeidsmarktregio Groningen behoort 68,2% van de 15- tot 75-jarigen tot de beroepsbevolking (landelijk 70,1%).
  • Het werkende deel van de beroepsbevolking (netto arbeidsparticipatie) bedraagt 64,2% (landelijk 66,6%).

De bevolking en de arbeidsmarkt

In de figuur (cijfers van 2017) is te zien dat er van de totale binnen de arbeidsmarktregio Groningen wonende bevolking van 15-75 jaar ruim 68% gerekend wordt tot de beroepsbevolking (landelijk 70%). Het gaat om 385.000 mensen. We noemen dit deel de bruto arbeidsparticipatie. Ongeveer 180.000 personen behoren niet tot de beroepsbevolking. Dit zijn onder andere scholieren en studenten, mensen die zorgen voor gezin of huishouden, arbeidsongeschikten en gepensioneerden. Van de beroepsbevolking heeft een deel geen werk en is wel daarvoor beschikbaar. Het gaat in regio Groningen om 23.000 personen. Dit is 5,9% van de beroepsbevolking (werkloosheidspercentage). De werkzame beroepsbevolking (de netto arbeidsparticipatie) bestaat uit 362.000 mensen. Zestigduizend van hen zijn zelfstandigen en 302.000 zijn werknemers. In een aantal volgende onderdelen worden trends en ontwikkelingen met betrekking tot de beroepsbevolking verder besproken.

Arbeidsparticipatie

In 2017 wordt landelijk 70,1% van de bevolking van 15 tot 75 jaar tot de beroepsbevolking gerekend (de bruto arbeidsparticipatie). In Arbeidsmarktregio Groningen is dat percentage wat lager, namelijk 68,2%. Vijftien jaar geleden was de bruto arbeidsparticipatie nog net onder de 66%.

Niet de hele beroepsbevolking is aan het werk. Het deel van de bevolking van 15 tot 75 jaar dat aan het werk is de netto arbeidsparticipatie. In 2017 is de netto arbeidsparticipatie, dus het werkende deel van de beroepsbevolking 66,7%. In regio Groningen is het percentage 64,2%. In de visualisatie zijn de bruto en netto arbeidsparticipatie te zien in de periode 2003 tot en met 2017. Onderaan de visualisatie kunnen gemeente en jaar worden gekozen waarvan de arbeidsparticipatie te zien is.