Bevolkingsontwikkeling

Het aantal inwoners in Nederland nam sinds 2014 toe van 16.829.289 naar 17.184.010 op 1 januari 2018. Een toename van 2%. In de arbeidsmarktregio Groningen steeg het aantal inwoners sinds 2014 met 0,4%. Van 738.855 naar 742.106 inwoners.

In het kort

  • Sinds 2014 zijn er iets meer inwoners in de arbeidsmarktregio Groningen. Het afgelopen jaar nam het aantal inwoners echter af.
  • In Nederland neemt het aantal inwoners nog steeds toe en is de groei ieder jaar iets toegenomen.
  • We zien de grootste toename van het aantal inwoners sinds 2014 in de gemeenten Haren, Tynaarlo en Groningen.
  • De grootste daling zien we in Loppersum, Pekela, Delfzijl en Ten Boer.

Aantal inwoners in arbeidsmarktregio Groningen afgelopen jaren nauwelijks toegenomen

Sinds 2014 is het aantal inwoners in Nederland ieder jaar iets meer toegenomen. In totaal nam het inwonertal met 2% toe. In de arbeidsmarktregio Groningen zien we een andere en omgekeerde tendens. In 2018 procentueel nauwelijks meer inwoners dan in 2014. Bovendien nam de jaarlijkse groei de afgelopen jaren af en constateerden we een daling in het inwonertal.

In de onderstaande figuur is de jaarlijkse ontwikkeling van het aantal inwoners weergegeven vanaf 2014 voor de arbeidsmarktregio Groningen en Nederland.

Gemeenten vergeleken

Als we kijken hoe het inwoneraantal zich sinds 2014 heeft ontwikkeld tot nu toe, dan zien we dat Haren nog het meest gegroeid is (6%), gevolgd door Noordenveld (4%), Tynaarlo (3%), Groningen (2%), Marum, Zuidhorn en Assen (1%). Ook Leek en Aa en Hunze staan nog net in de plus (minder dan 0,5%).

Ook als we het aantal inwoners van 2018 vergelijken met het voorgaand jaar, zien we voor bovengenoemde gemeenten (behalve Noordenveld) een lichte groei.

Gemeenten die sinds 2014 de grootste daling laten zien, zijn: Loppersum (-5%), Pekela (-4%), Delfzijl en Ten Boer (-3%), Eemsmond, Appingedam en Winsum (-2%).

>> Klik op een jaartal in de visualisatie. Het migratiesaldo en de natuurlijke aanwas van dat jaar verschijnt aan de rechterzijde.