Aanbod op de arbeidsmarkt

In dit deel gaat het over de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Iedereen tussen de 15 en de 75 jaar komt wat leeftijd betreft in principe in aanmerking voor het arbeidsproces. Als we hier nog een aantal groepen vanaf trekken, zoals scholieren, gepensioneerden, mensen die niet in staat zijn te werken en mensen die zorgen voor gezin of huishouden, houden we de beroepsbevolking over. Hoe staat het ervoor met de totale bevolkingsontwikkeling en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Hoe is de opbouw van de leeftijd in de bevolking, hoeveel ouderen en jongeren zijn er?

We kijken naar kenmerken van de groepen die werken en niet werken. Wat is hun opleidingsniveau? En hoe is de verdeling mannen en vrouwen? De mensen die niet of gedeeltelijk werken kunnen in aanmerking komen voor een uitkering. We presenteren de cijfers over het aantal uitkeringen en om welke uitkeringen het gaat.