Arbeid

De arbeidsmarktmonitor geeft inzicht in trends en ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio Groningen. De monitor bevat informatie over de vraagkant en de aanbodkant van de arbeidsmarkt. Er is aandacht voor de werkende en niet-werkende beroepsbevolking, werkgelegenheid en de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt.

nieuws

Aardbevingen, werkgelegenheid en (gezondheids)zorg belangrijkste uitdagingen voor de provincie Groningen

Aardbevingen, werkgelegenheid en (gezondheids)zorg belangrijkste uitdagingen voor de provincie Groningen

We vroegen het Groninger Panel wat volgens hen de belangrijkste uitdagingen zijn die op dit moment in de provincie spelen.

Arbeidsmarktmonitor Groningen online

Arbeidsmarktmonitor Groningen online

Hoe staat het er voor op de noordelijke arbeidsmarkt? Hoeveel mensen hebben werk, waar werken ze en waar zijn de kansen voor werk?

publicaties

Paneluitvraag Leefbaarheidsmonitor – Groningers over werkgelegenheid 2016

Paneluitvraag Leefbaarheidsmonitor – Groningers over werkgelegenheid 2016

De werkgelegenheid in een gebied is van grote invloed op de leefbaarheid in dat gebied. Een leefbaar Groningen is een provincie waar, ...

Feitenblad Toename werkzoekende jongeren 2016

Feitenblad Toename werkzoekende jongeren 2016

De aantrekkende economie heeft nog niet geleid tot een vermindering van het aantal bij het UWV geregistreerde jonge werkzoekenden onder

Feitenblad Toename schoolverzuim in Groningen 2016

Feitenblad Toename schoolverzuim in Groningen 2016

Donderdag 17 maart 2016 was het de dag van de leerplicht. Het doel van deze dag is om de leerplicht onder de aandacht te brengen bij ...

opdrachten

medewerkers

medewerkers

opdrachten

medewerkers

Jan Kruijer

Jan Kruijer

onderzoeker

06 528 886 97
j.kruijer@sociaalplanbureaugroningen.nl