Aantal kinderen in bijstandsgezinnen opnieuw gegroeid

Terug

Aantal kinderen in bijstandsgezinnen opnieuw gegroeid

Geschreven op 4 januari 2018

“De stijging in 2016 kwam vooral door instroom van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea in de bijstand.”

Sinds 2012 stijgt het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen ieder jaar, ook sinds het met de economie veel beter gaat. In de provincie Groningen doet de stijging zich het sterkst voor in het oostelijk deel van de provincie. Landelijke cijfers laten zien dat vooral kinderen met een migratie-achtergrond grote kans lopen om op te groeien in een gezin dat van de bijstand afhankelijk is.

Percentage minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen in 23 Groningse gemeenten in 2012, 2014 en 2016

Bron: CBS 2017

Vooral in de stad Groningen en het oostelijk deel van de provincie groeien veel minderjarige kinderen op in een bijstandsgezin. Die situatie is niet nieuw. Ook de recente toename in het percentage kinderen in de bijstand doet zich vooral in het oostelijk deel van de provincie voor. In zeven gemeenten is sinds 2012 sprake van een toename met meer dan twee procentpunten: Appingedam, Bellingwedde, Delfzijl, Menterwolde, Oldambt, Pekela en Vlagtwedde.

Migratie-achtergrond

CBS signaleert dat in 2016 ruim twee derde van alle kinderen die in een bijstandsgezin leefden een migratieachtergrond had. Van deze groep kwam 50 procent uit een ‘overig niet-westers land’, in 2012 gold dat voor 39 procent. De stijging in 2016 kwam vooral door instroom van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea in de bijstand. Specifieke cijfers voor de provincie Groningen hebben we op dit moment nog niet. Onderstaande tabel geeft het landelijk beeld weer.

Percentage kinderen in bijstandsgezinnen per migratie-achtergrond in 2016

Totale bevolking  7%
Autochtoon 3%
Marokko 22%
Turkije 15%
Suriname 14%
Voormalige Nederlandse Antillen en Aruba 25%
Overige niet-westerse landen 30%
Overige westerse landen 6%
Bron: CBS 2017

Toelichting: deze tabel geeft aan dat in 2016 in de totale bevolking 7% van de minderjarige kinderen in een bijstandsgezin leefde. Van de kinderen met een migratie-achtergrond uit een ‘overig niet-westers land’ leeft 30% in een bijstandsgezin.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Erik Meij

onderzoeker

  • Mail

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers