5 uitgangspunten voor het meenemen van het perspectief van inwoners in beleid

Terug

5 uitgangspunten voor het meenemen van het perspectief van inwoners in beleid

Geschreven op 11 juli 2023

“Hoe nemen we het perspectief van bewoners mee in beleid gericht op brede welvaart? Deze vraag onderzoeken we de komende 2 jaar vanuit het Nationaal Netwerk Brede Welvaart.”

In mei vond de eerste bijeenkomst plaats van de Community of Practice (CoP) ‘Bewoners in beeld’. Deze CoP heeft als doel om het perspectief van bewoners mee te nemen in het beleid gericht op brede welvaart. Het was een inspirerende bijeenkomst waarin experts en casushouders samenkwamen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Nadat in 2022 het Nationaal Netwerk Brede Welvaart is gelanceerd, gingen de afgelopen twee maanden vijf Communities of Practice (CoP’s) van start. Het doel van de CoP’s is om de stap te maken van het monitoren van brede welvaart naar de praktijk.

Perspectief van inwoners meenemen in beleid

Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe coördineren de CoP ‘Bewoners in beeld’. Het doel van deze CoP is om het perspectief van bewoners te integreren in beleidsvorming en besluitvorming met betrekking tot brede welvaart. Binnen de community zijn vier casussen die op verschillende manieren te maken hebben met het in beeld brengen van inwonersperspectieven, van het opzetten van een burgerpanel tot vergaande burgerparticipatie.  Experts en casushouders komen samen om kennis en ervaringen uit te wisselen, en om te verkennen hoe inwoners effectief betrokken kunnen worden bij het bepalen van het beleid dat brede welvaart beïnvloedt.

De CoP zal zich de komende anderhalf jaar richten op het verzamelen van inzichten en best practices op het gebied van het betrekken van bewoners bij beleidsvorming. Hierbij zal worden gekeken naar het meten van subjectief welzijn, het bereiken van diverse groepen in de samenleving en het aanpakken van uitdagingen, zoals vertrouwen in de overheid en participatie van kwetsbare groepen. De CoP ‘Bewoners in beeld’ streeft ernaar om concrete handvatten en aanbevelingen te ontwikkelen die kunnen worden toegepast in beleidsprocessen op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Startbijeenkomst: inwonersparticipatie binnen Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

Tijdens de eerste bijeenkomst werden verschillende casussen besproken, die elk het inwonersperspectief in beeld brengen. Iedere bijeenkomst wordt één casus verder uitgelicht. Tijdens de eerste bijeenkomst werd vanuit Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe een casus gepresenteerd waar vergaande inwonerparticipatie centraal staat. Binnen de regiodeal moeten inwoners een belangrijke rol gaan spelen bij het maken van beslissingen. Er is uitgebreid gesproken over wat hierbij komt kijken.

5 belangrijke uitgangspunten voor inwonersparticipatie

  1. Denk van te voren goed na waarover inwoners mogen meebeslissen. Het stellen van de juiste kaders is een belangrijke voorwaarde om democratische legitimiteit te kunnen waarborgen;
  2. Wees duidelijk, zodat inwoners weten waar ze wel en niet over mogen meebeslissen. Dit voorkomt achteraf teleurstelling en frustratie;
  3. Voorkom dat inwonersparticipatie wordt ingezet om draagvalk te creëren voor een onpopulair besluit;
  4. Denk om de representativiteit;
  5. Bereik verschillende doelgroepen.

Vervolgstappen

De CoP gaat de komende anderhalf jaar verder aan de slag om deze thema’s uit te werken en tot praktijkgerichte adviezen te komen. De inzichten worden gebundeld uitgegeven, samen met de uitkomsten van de andere vier CoP’s.

afbeelding
afbeelding

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers