Wmo-cliënt vaak alleen in (keukentafel)gesprek met gemeente

Vier op de tien mensen die bij hun gemeente aankloppen voor maatschappelijke ondersteuning nemen niemand mee naar het gesprek daarover. Als wel iemand meegaat naar het (keukentafel)gesprek is dat meestal een zorgverlener. Bijna niemand maakt gebruik van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit komt naar voren uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo, dat het Sociaal Planbureau Groningen uitvoerde voor 17 Groningse gemeenten.

Het cliëntervaringsonderzoek van de 17 Groningse gemeenten omvatte naast tien landelijk verplichte vragen ook verdiepende vragen. Eén van de verdiepende vragen ging over de aanwezigen bij het  (keukentafel)gesprek. Deze vraag is alleen beantwoord door 1.815 Wmo-cliënten die in 2016 zo’n gesprek hebben gehad. Uit de reacties blijkt dat slechts één op de vijf cliënten een naaste meeneemt naar het gesprek. De onafhankelijke cliëntondersteuner speelt een nog kleinere rol. Dit is opmerkelijk, omdat gemeenten verplicht zijn onafhankelijke cliëntondersteuning als mogelijkheid aan te bieden. Weliswaar was bijna driekwart van de Wmo-cliënten hiermee niet bekend, maar verreweg de meesten die er wel van wisten maakten er ook geen gebruik van. 

Aanwezig bij het (keukentafel)gesprek, naast cliënt en medewerker gemeente:


Meer cliënten tevreden

In totaal deden 4.765 Wmo-cliënten uit de provincie Groningen mee aan het door het Sociaal Planbureau Groningen uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek. In vergelijking met vorig jaar geven meer respondenten blijk van positieve ervaringen. De tevredenheid over het contact met de gemeente is sterk toegenomen. Meer mensen vinden dat ze snel zijn geholpen en dat samen met hen naar een oplossing is gezocht. Deze uitkomsten gelden voor de 17 gemeenten gezamenlijk; sommige gemeenten wijken daar op onderdelen van af.


Alle resultaten

Lees alle resultaten op: www.clientervaringsonderzoek-wmo.nl. Daar zijn ook de resultaten van het  cliëntervaringsonderzoek in zeven Drentse gemeenten te vinden. 

PDF versie

Informatie

Marian Feitsma
m.feitsma@sociaalplanbureaugroningen.nl
06 526 893 57

Hans Elshof
h.elshof@sociaalplanbureaugroningen.nl 
06 518 561 32
 

Gezondheid, zorg en kwetsbare groepen

  • Bereikbaarheid en beschikbaarheid
  • Substitutie en concentratie
  • Positieve gezondheid
  • Informele zorg
  • Kwaliteit van zorg
  • Kwetsbare groepen

 

Onderzoekers

  Marian Feitsma 
  Eddy de Tiège  
  Hans Elshof

  Martin Bakker 
  ​Sandra Zamir

 

 

 
 
Deel deze pagina
 
 

Tweets

Onze nieuwsbrief is weer uit. Lees de nieuwsbrief hier. https://t.co/sz2PU5942j
Jeugdcriminaliteit: smartphone houdt jeugd op het rechte pad https://t.co/eCMgrPRz5R
Tussen 2005-2015 is aantal minderjarigen dat door politie als verdachte werd geregistreerd meer dan gehalveerd. Zie… https://t.co/mMumFMbQJ5