LeefbaarheidsmonitorVoorzieningenGroninger PanelVoorzieningenLokale binding & participatieVeiligheidWonen en woonomgevingMobiliteitWerk en inkomenAardbevingen en gaswinningBevolkingImage HTML map generator

Hoe leefbaar is Groningen? Leefbaarheid van alle kanten belicht! 

Leefbaarheid is een breed en veelomvattend begrip. Het gaat over het aangenaam leven en wonen van inwoners in hun leefomgeving, en de factoren die daar aan bijdragen en dat beïnvloeden. Hoe goed wonen, leven en werken is het Groningen? Wat maakt eigenlijk de ene plek ‘leefbaarder’ dan de andere, en in hoeverre komt de leefbaarheid in de knel als gevolg van bevolkingskrimp, vergrijzing en de aardbevingen als gevolg van gaswinning? Dit zijn vragen die in de ‘LEEFBAARHEIDSMONITOR GRONINGEN’ aan bod komen.

De monitor volgt de ontwikkelingen en trends in de leefbaarheid in de provincie Groningen. Via twee verschillende manieren leveren we informatie:

  • Via feitenbladen over verschillende thema’s: bevolkingsontwikkelingen, wonen & woonomgeving, voorzieningen, sociale participatie, aardbevingen & gaswinning, mobiliteit en werk & inkomen (zie ook rechts)

 Nieuws                                                                        Uitgelicht

13
sep

Toegang tot internet wordt steeds belangrijker in een samenleving. Wij vroegen ons panel over het gebruik van internet. Lees verder >>

5
jul

Leefbaarheidsubsidies van de provincie Groningen zijn effectief: kracht zit in participatie & (hervinden) vertrouwen in toekomst. Bekijk de kaart >>

Wonen en leven met aardbevingen. Meningen van burgers

Dit onderzoek beschrijft de beleving en de meningen van de bewoners zelf. Met welke problemen hebben ze te maken en welke oplossingsrichtingen zien ze. Lees meer >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaties

Op naar het Hogeland

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in de nieuw te vormen gemeente Het Hoogeland? Er is gekeken naar verschillende aspecten van leefbaarheid. Lees meer >>

Voelen Groningers zich verbonden met de provincie?

Vooral in de krimpgebieden is een afname van het aantal jeugdigen en een toename van het aantal ouderen te zien. De komende jaren is de verwachting dat in de gehele provincie het aandeel 65plussers zal toenemen en het aantal jongeren zal dalen. Lees meer >>

Aardbevingen in Groningen: ervaringen burgers

 

Bijna de helft van alle leden van het Groninger Panel heeft wel eens een aardbeving in Groningen meegemaakt. Gelijktijdig ervaart een deel van hen ook  gevoelens van angst/onrust, machteloosheid en boosheid. Lees meer >>

Leefbaarheidsmonitor Groningen

  • Bevolking
  • Wonen en woonomgeving
  • Voorzieningen
  • Aardbevingen en gaswinning
  • Veiligheid
  • Lokale binding en participatie
  • Mobiliteit
  • Werk en inkomen
  • Ervaren leefbaarheid

Regionale leefbaarheidsmonitor

  • Monitor WLP Eemsdelta

Onderzoekers

  Femke de Haan
  Marja Janssens
  Hans Elshof

 

 
 
Deel deze pagina
 
 

Tweets

Onze nieuwsbrief is weer uit. Lees de nieuwsbrief hier. https://t.co/sz2PU5942j
Jeugdcriminaliteit: smartphone houdt jeugd op het rechte pad https://t.co/eCMgrPRz5R
Tussen 2005-2015 is aantal minderjarigen dat door politie als verdachte werd geregistreerd meer dan gehalveerd. Zie… https://t.co/mMumFMbQJ5