Jeugd en Onderwijs

Zorg voor de jeugd, voor hun ontwikkeling, kansen en mogelijkheden is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen voor ouders en opvoeders, maar ook voor overheden en maatschappelijke organisaties. Goed zicht op de Groninger jeugd is belangrijk voor adequate beleidsvoorbereiding en uitvoering. Wat zijn kwetsbare groepen jeugdigen? Waar bevinden zij zich? Hoeveel jeugdigen krijgen welke zorg? Welke opleiding volgt de Groninger jeugd en hoe is dat in vergelijking met de jeugd van heel Nederland? Cijfers over jeugd en onderwijs in de provincie Groningen worden verzameld en ontsloten in de Jeugd- en Onderwijsmonitor Groningen. Trends en ontwikkelingen worden weergegeven op zes hoofdthema's die u hiernaast vindt. Door op de thema's te klikken krijgt u feitenbladen en nieuwsberichten te zien die hierover zijn gepubliceerd. In de databank vindt u alle gegevens van de Jeugd- en Onderwijsmonitor provincie Groningen.

Klik hier voor cijfers over jeugd en onderwijs in onze databank/jeugdmonitorNieuws                                                                        Feiten en cijfers

2
jan

Het gebruik van jeugdhulp is in de provincie Groningen in 2016 iets gedaald ten opzichte van 2015. In Nederland is het gebruik gelijk gebleven. De daling in Groningen is toe te schrijven aan een afname van de ambulante jeugdhulp. Lees meer >>

6
okt

Weer toename van aantal kinderen naar de kinderopvang, maar blijvende daling van het aantal opvanguren. Lees meer >>

De Jeugd- en onderwijsmonitor

De Groninger Jeugd- en onderwijsmonitor biedt inzicht in cijfers en feiten over de Groninger jeugd. De Jeugd- en onderwijsmonitor is te vinden in onze databank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Publicaties en feitenbladen

Ervaren gezondheid jongeren 2015 t.o.v. 2012 

De ervaren gezondheid van jongeren in het voortgezet onderwijs is verbeterd ten opzichte van 2012. Dat blijkt uit het Jeugdgezondheidsonderzoek 2015 van GGD Groningen. Lees het feitenblad >>

Aantal werkzoekende jongeren blijft stijgen

Het aantal werkzoekende jongeren onder de 27 jaar blijft toenemen, ondanks het economisch herstel. In de provincie Groningen is de toename 2010-2015 groter dan landelijk. Lees meer >>

Gebruik jeugdhulp 2015

De provincie Groningen is nog steeds landelijk koploper jeugdhulpgebruik. Vier Groninger gemeenten hebben het hoogste percentage jeugdhulpgebruikers van Nederland. De huisarts is de grootste verwijzer. Lees meer >>

Forse daling leerlingaantal VO

Krimp. Er wordt een drastische leerlingdaling verwacht in het voortgezet onderwijs. Welke gevolgen heeft dat voor het onderwijsaanbod? Waar gaan leerlingen nu naar school?  Lees hier het feitenblad >>

Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs

Krimp. Wat zijn de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen? Hoeveel leerlingen en scholen zijn er nog? En wat is de afstand voor Groninger kinderen van huis naar school? Lees hier het feitenblad >>

Kinderen met overgewicht in de provincie Groningen 2011 - 2013

Het percentage kinderen tot 12 jaar dat lijdt aan (ernstig) overgewicht lijkt provinciaal gezien af te nemen, zo is te zien uit de cijfers die de GGD jaarlijks rapporteert op basis van eigen gewichtsmetingen bij kinderen. Lees meer >>

Monitor Jeugd en Onderwijs

  • Bevolking
  • Gezondheid
  • Jeugdzorg
  • Arbeid en inkomen
  • Criminaliteit en Veiligheid
  • Onderwijs

Onderzoekers

  Jan Kruijer
  Imke Oosting
  Eddy de Tiège
  Martin Bakker
  Dorijn Wubs

 

 
 
Deel deze pagina
 
 

Tweets

Hans Elshof: "bevolkingskrimp is niet het begin van het einde". #krimp #leefbaarheid https://t.co/9wGjmZXg3s
RT @YvonneTurenhout: Met inspirerend gesprek over regionale kenniscirculatie met @InekeDelies, nieuwste lid adviesraad van @SocPlanGron en…
Veel leesplezier met onze nieuwsbrief o.a. over gebruik van jeugdhulp en burger-zorginitiatieven in Groningen. https://t.co/jbNrhKatia