Film Sociaal Planbureau Groningen

Demografische ontwikkeling in Groningen

 
De bevolkingsomvang in bepaalde gebieden in de provincie Groningen zal de komende jaren aanzienlijk afnemen. In de animatie hierboven is op basis van CBS Bevolkingsstatistieken en de Primos Prognose 2013 weergegeven de snelheid en omvang waarmee de bevolkingkrimp zich in de verschillende gemeenten zal gaan voltrekken (groeicijfers t.o.v. 2000). Er is te zien in welke gemeenten het inwonertal tussen 2000 en 2010 nog is toegenomen (groen) en in welke gemeenten het inwonertal tussen 2000 en 2040 naar verwachting het sterkst zal teruglopen (donkerrood). 
Naar verwachting zal alleen in de gemeente Groningen de bevolkingomvang sterk toenemen (28% meer inwoners in 2040 dan in 2000). De grootste krimp wordt verwacht in het noorden en oosten van de provincie en in het bijzonder de gemeente Delfzijl (35% minder inwoners in 2040 dan in 2000). 
 
Het Sociaal Planbureau Groningen volgt deze ontwikkelingen en brengt de gevolgen in beeld voor de jeugd, de ouderen, de zorg, het onderwijs en andere aspecten van het sociale domein. Dat doen we aan de hand van de cijfers in onze databank, factsheets, nieuwsbrieven en deze website.
 
 

Laatste nieuws

8
mrt

Het Sociaal Planbureau gaat in de komende periode het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid op een innovatieve manier monitoren. Lees meer >>

17
feb

De cliëntondersteuning en de (over)belasting van de mantelzorg zijn belangrijke aangrijpingspunten voor gemeenten die het contact met Wmo-cliënten en de kwaliteit en effectiviteit van de ondersteuning willen verbeteren. Dit valt op te maken uit antwoorden van meer dan 8.000 Groningers en Drenten op vragen uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015. Lees meer >>

2
jan

Het gebruik van jeugdhulp is in de provincie Groningen in 2016 iets gedaald ten opzichte van 2015. In Nederland is het gebruik gelijk gebleven. De daling in Groningen is toe te schrijven aan een afname van de ambulante jeugdhulp. Lees meer >>

 

Twitter

In hoeverre komt #leefbaarheid in krimpregio's in de knel? Leefbaarheidsmonitor #Groningen geeft inzichten.… https://t.co/c8Sj0805MV
RT @Platform31: Regionale verschillen geduid - Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein https://t.co/kBml…
Wmo-cliënten die worden bijgestaan door onafhankelijk cliëntondersteuner vaker tevreden over de gekozen oplossing. https://t.co/0MTPWKTgWb
 
 
 
 
 
 
Delen via social media