Film Sociaal Planbureau Groningen

Demografische ontwikkeling in Groningen

 
De bevolkingsomvang in bepaalde gebieden in de provincie Groningen zal de komende jaren aanzienlijk afnemen. In de animatie hierboven is op basis van CBS Bevolkingsstatistieken en de Primos Prognose 2013 weergegeven de snelheid en omvang waarmee de bevolkingkrimp zich in de verschillende gemeenten zal gaan voltrekken (groeicijfers t.o.v. 2000). Er is te zien in welke gemeenten het inwonertal tussen 2000 en 2010 nog is toegenomen (groen) en in welke gemeenten het inwonertal tussen 2000 en 2040 naar verwachting het sterkst zal teruglopen (donkerrood). 
Naar verwachting zal alleen in de gemeente Groningen de bevolkingomvang sterk toenemen (28% meer inwoners in 2040 dan in 2000). De grootste krimp wordt verwacht in het noorden en oosten van de provincie en in het bijzonder de gemeente Delfzijl (35% minder inwoners in 2040 dan in 2000). 
 
Het Sociaal Planbureau Groningen volgt deze ontwikkelingen en brengt de gevolgen in beeld voor de jeugd, de ouderen, de zorg, het onderwijs en andere aspecten van het sociale domein. Dat doen we aan de hand van de cijfers in onze databank, factsheets, nieuwsbrieven en deze website.
 
 

Laatste nieuws

17
feb

De cliëntondersteuning en de (over)belasting van de mantelzorg zijn belangrijke aangrijpingspunten voor gemeenten die het contact met Wmo-cliënten en de kwaliteit en effectiviteit van de ondersteuning willen verbeteren. Dit valt op te maken uit antwoorden van meer dan 8.000 Groningers en Drenten op vragen uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015. Lees meer >>

2
jan

Het gebruik van jeugdhulp is in de provincie Groningen in 2016 iets gedaald ten opzichte van 2015. In Nederland is het gebruik gelijk gebleven. De daling in Groningen is toe te schrijven aan een afname van de ambulante jeugdhulp. Lees meer >>

8
dec

Wij vroegen het Groninger Panel naar hun opvattingen over maatschappelijke vraagstukken rondom migratie, Europa en (politiek) vertrouwen en naar hun mening over leiderschap in de politiek.

Lees hier de eerste uitkomsten >>

Lees hier de uitgebreide achtergronden >>

 

Twitter

RT @panelfryslan: Samen met @SocPlanGron participatiemonitor opzetten voor heel Noord Nederland! Panel Fryslân mag niet ontbreken natuurlij…
RT @FemkedeHaan1: Ook in 2017 weer nauwe samenwerking op Noord Nederlands niveau. @SocPlanGron @FriesPlanbureau en Trendbureau Drenthe #v
.@statistiekcbs Ook interessant: verschil in meningen laag en #hoogopgeleiden in provincie #Groningen https://t.co/fU5QsgYaTO #dekloof
 
 
 
 
 
 
Delen via social media