Film Sociaal Planbureau Groningen

Demografische ontwikkeling in Groningen

 
De bevolkingsomvang in bepaalde gebieden in de provincie Groningen zal de komende jaren aanzienlijk afnemen. In de animatie hierboven is op basis van CBS Bevolkingsstatistieken en de Primos Prognose 2013 weergegeven de snelheid en omvang waarmee de bevolkingkrimp zich in de verschillende gemeenten zal gaan voltrekken (groeicijfers t.o.v. 2000). Er is te zien in welke gemeenten het inwonertal tussen 2000 en 2010 nog is toegenomen (groen) en in welke gemeenten het inwonertal tussen 2000 en 2040 naar verwachting het sterkst zal teruglopen (donkerrood). 
Naar verwachting zal alleen in de gemeente Groningen de bevolkingomvang sterk toenemen (28% meer inwoners in 2040 dan in 2000). De grootste krimp wordt verwacht in het noorden en oosten van de provincie en in het bijzonder de gemeente Delfzijl (35% minder inwoners in 2040 dan in 2000). 
 
Het Sociaal Planbureau Groningen volgt deze ontwikkelingen en brengt de gevolgen in beeld voor de jeugd, de ouderen, de zorg, het onderwijs en andere aspecten van het sociale domein. Dat doen we aan de hand van de cijfers in onze databank, factsheets, nieuwsbrieven en deze website.
 
 

Laatste nieuws

6
okt

Weer toename van aantal kinderen naar de kinderopvang, maar blijvende daling van het aantal opvanguren. Lees meer >>

3
okt

Dit blijkt uit de reacties van bijna 4.500 Wmo-cliënten uit 18 Groningse gemeenten op het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015. Het Sociaal Planbureau Groningen voerde dit onderzoek uit. De resultaten zijn voor iedereen na te lezen op een speciale webportal.

5
sep

In de week van 5 tot en met 11 september, is het de Week van de Alfabetisering. De Stichting Lezen en Schrijven heeft samen met de universiteit van Maastricht onderzoek gedaan naar de omvang van laaggeletterdheid. CMO STAMM is in de cijfers voor de provincie Groningen gedoken.

 

Twitter

@veranderwens ervaren leefbaarheid is voor veel Groningers meer dan alleen de gevolgen van de aardbevingen. Al spelen deze een grote rol.
@veranderwens De panelleden konden middels een open invulveld zelf hun eigen idee ter verbetering vd leefbaarheid aandragen.
Kijk hier naar onze nieuwe nieuwsbrief | Sociaal Planbureau Groningen https://t.co/4ppGFWKSCN
 
 
 
 
 
 
Delen via social media